Openstaande nota

Zilveren Kruis

Van: Zilveren Kruis
Datum: 13 september 2020 om 15:08:11 CEST
Aan: ******@********
Onderwerp: Openstaande nota
Antwoord aan:

 

Relatienummer: ******************

Geachte heer/mevrouw ,

Dit is een 2e herinnering voor de betaling van uw premie. Te laat betalen kost extra
geld. Betaal dus snel om te voorkomen dat de kosten oplopen.

Betaal ons uiterlijk 14 september 2020 € 481,50
Hieronder staat de berekening:

Specificatie van het bedrag:                                                                                                                          Bedrag
Incassokosten                                                                                                                                              €     15,00
Premie Basisverzekering, periode 01.06.2020 – 01.10.2020                                                             €  205,95
Premie Aanvullende verz., periode 01.06.2020 – 01.09.2020                                                           €    24,20
Premie Basisverzekering, periode 01.05.2020 – 01.09.2020                                                             €  205,95
Premie Aanvullende verz., periode 01.05.2020 – 01.08.2020                                                           €    34,20
TOTAAL                                                                                                                                                        €  481,50

 

U kunt het bedrag gemakkelijk overmaken
IBAN: ******************************
Op naam van: ***********
Betaalkenmerk: ******* (Hiermee kunnen we uw betaling beter verwerken). |

Hartelijke groet,
Zilveren Kruis

Valse e-mail