Openstaande kosten

Bunq

Van: Bunq
Verzonden: maandag 3 april 2023 08:10
Aan: *****@******
Onderwerp: Openstaande kosten

Voorkom een boete en maak de UBO
tijdig kenbaar

Geachte relatie,

We nemen contact met u op om u te laten weten dat we op
het vlak van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) wetgeving wijzigingen hebben
geïmplementeerd met betrekking tot het UBO-register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving vereisten van
het UBO-register bij de Kamer van Koophandel wordt u
verzocht uw gegevens te controleren. Met de invoering van
de nieuwe wetgeving zorgen wij ervoor dat de klanten van de
Kamer van Koophandel NAW-gegevens worden afgeschermd
voor ongeautoriseerd gebruik. Het is voor ons alleen
toegestaan om zaken te doen met klanten van de Kamer van
Koophandel waarvan de gegevens in het Handelsregister zijn
bijgewerkt.

Controleer uw gegevens (Link)

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen
hierdoor flinke boetes verschuldigd worden. De maximale
bestuurlijke boete voor het overtreden van de regels met
betrekking tot het UBO-register bedraagt op dit moment €
4.500 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast kan ook
een last onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de
maximale boete hoger kan uitvallen. Voorkom deze boetes en
maak uzelf tijdig kenbaar!

Cheers,
bunq
bank of The Free

Valse e-mail