Openstaande kosten

Bunq

Van: bunq
Verzonden: woensdag 19 april 2023 07:19
Aan: Recipients
Onderwerp: Openstaande kosten

19-04-2023

Voorkom een boete en maak de UBO tijdig kenbaar

Geachte relatie,

We nemen contact met u op om u te laten weten dat we op het vlak van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving wijzigingen hebben
geïmplementeerd met betrekking tot het UBO-register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving vereisten van het UBO-register bij de
Kamer van Koophandel wordt u verzocht uw gegevens te controleren. Met de invoering
van de nieuwe wetgeving zorgen wij ervoor dat de klanten van de Kamer van
Koophandel NAW-gegevens worden afgeschermd voor ongeautoriseerd gebruik. Het is
voor ons alleen toegestaan om zaken te doen met klanten van de Kamer van
Koophandel waarvan de gegevens in het Handelsregister zijn bijgewerkt.

Controleer uw gegevens (Link)

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor flinke boetes
verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke boete voor het overtreden van de
regels met betrekking tot het UBO-register bedraagt op dit moment € 22.500 (dit
bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden
opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen. Voorkom deze boetes en
maak uzelf tijdig kenbaar!

Cheers,

bunq
bank of The Free

Valse e-mail