Openstaande Factuur LN23120

Parkmobile

Van: ParkmobileBV
Datum: maandag 8 november 2021 17.03
Aan: ********@********
Onderwerp: Openstaande Factuur LN23120
Antwoord aan:

Betalingskenmerk: LN23120
08-11-2021

Ondanks meerdere incassopogingen hebben wij tot op heden
geen betaling van u ontvangen. Betaal het  zo snel mogelijk
om eventuele extra kosten  ( EUR52.64 ) te voorkomen. Let
op mogen wij de betaling niet voor 09-11-2021 ontvangen
zullen wij een blokkade plaatsen en zal u een verhoging
ontvangen. Bij de derde verhoging zijn wij genoodzaakt om
een gerechtsdeurwaarder in te schakelen.

Het gaat om:

Factuurnummer          Datum     Omschrijving                    Bedrag

LN23120                03-09-2021   September 2021                € 2,50

Totaal                                                         € 2,50

**** hier ** **  ***alen *** **eal (Link)


Met vriendelijke groeten,

Parkmobile BV

Valse e-mail