Openstaande factuur

Vodafone

Van: Vodafone
Verzonden: zondag 5 september 2021 13:28
Aan: ******@********
Onderwerp: Openstaande factuur

Openstaande factuur

Beste meneer/mevrouw

Onlangs heeft Vodafone geprobeerd het factuurbedrag van € 76,50 van uw
abonnement te incasseren. Helaas is deze incasso geweigerd door de bank
met
foutmelding: [391 92381 – Machtiging is (nog) niet geregisteerd bij de
bank
van de debiteur]

Door dat het bedrag niet van uw rekening kon worden afgeschreven
verzoeken wij u
handmatig te betalen.

Door het openstaande bedrag van € 76,50 te betalen via **** ****fone.(Link) 

Opgelet: Het bedrag zal worden verhoogd met een buitengerechtelijke
domiciliëring kosten van € 90,50 indien het niet voor 8 mei 2020 is
voldaan.
Wij willen u er ook op attenderen dat bij een achterstallige betaling van uw
abonnement kan worden geblokkeerd.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Groet,

Team Vodafone

Valse e-mail