Let op (2/4): Valse e-mail Eneco Sinds 17:02 | 26 sep 2022

openstaande factuur

CJIB

Van: Centraal Justitieel Incassobureau
Verstuurd: dinsdag 27 oktober 2020 14:26
Aan: *******@**********
Onderwerp: openstaande factuur

Betreft: Laatste aanmaning inzake
Kenmerk: HK*******

Geachte bestuurder,

Bij deze willen wij u mededelen dat u nog een bedrag bij ons heeft openstaan wegens het overtreden van
een verkeersvoorschrift, hoewel het betalingstermein reeds is overschreden.
Het openstaande bedrag van € 188,73,-(incl. kosten) is tot op heden nog niet volledig op de
rekening van het CJIB bijgeschreven.

Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie

Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid op autosnelweg, met 18 km/h.
Datum: 28 September 2020
Toegestaande snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 121 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 118 km/h
Openstaande bedrag: 179,73,-
Administratiekosten: 9,-
Te betalen: €188,73

**** **** ** *** *********** ******* ** betalen (Link)

Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag binnen 3 dagen over te maken.

Mochten wij uw betaling niet op tijd ontvangen zijn wij genoodzaakt het
verschuldigde bedrag te verhogen.

Hoogachtend,

* ***********
Centraal Justitieel Incassobureau

Deze brief is aangemaakt in een geautomatiseerd proces, daarom treft u geen handtekening aan

Valse e-mail