Openstaande Factuur

CJIB

Van: Centraal Justitieel Incassobureau
Verstuurd: maandag 12 oktober 2020 09:26
Aan: *******@********
Onderwerp: Openstaande Factuur

Betreft: Laatste aanmaning inzake
Referentie: HK*****

Geachte bestuurder,

Bij deze willen wij u mededelen dat u nog een bedrag bij ons heeft openstaan wegens het overtreden van
een verkeersvoorschrift, hoewel het betalingstermein reeds is overschreden.
Het openstaande bedrag van € 171,73,-(incl. kosten) is tot op heden niet volledig op de
rekening van het CJIB bijgeschreven.

Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie
Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid op autosnelweg, met 17 km/h.
Datum: 12 September 2020
Toegestaande snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 120 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 117 km/h
Openstaande bedrag: 162,73,-
Administratiekosten: 9,-
Te betalen: €171,73

***** ***** ****** **** ******** ******* **** ********(Link) .

Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag binnen 3 dagen over te maken.

Mochten wij uw betaling niet op tijd ontvangen zijn wij genoodzaakt het
verschuldigde bedrag te verhogen.

Hoogachtend,

*.***********
Centraal Justitieel Incassobureau

Valse e-mail