Let op (2/4): Valse e-mail Eneco Sinds 17:02 | 26 sep 2022

Openstaande factuur

CJIB

Betreft: Laatste aanmaning inzake
Referentie: ***********
Geachte bestuurder,
Bij deze willen wij u mededelen dat u nog een bedrag bij ons heeft openstaan wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift, hoewel het betalingstermein reeds is overschreden.
Het openstaande bedrag van €109,-(incl. kosten) is tot op heden niet volledig op de
rekening van het CJIB bijgeschreven.
Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie
Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid op autosnelweg, met 17km/h.
Datum: 17 november 2019
Toegestaande snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 117 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 112 km/h
Openstaande bedrag: €100,-
Administratiekosten: €9,-
Te betalen: €109,-
klik hier om het openstaande bedrag te betalen.
Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag binnen 3 dagen over te maken.
Mochten wij uw betaling niet op tijd ontvangen zijn wij genoodzaakt het
verschuldigde bedrag te verhogen.
Hoogachtend.
Centraal Justitieel Incassobureau

Valse e-mail