Openstaande factuur

Rijksoverheid

Van: Centraal Justitieel Incassobureau
Verzonden: maandag 9 maart 2020 23:58
Aan:
Onderwerp: Openstaande factuur

Betreft: Laatste aanmaning inzake
Referentie: ********

Geachte bestuurder,
Bij deze willen wij u mededelen dat u nog een bedrag bij ons heeft openstaan wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift, hoewel het betalingstermein reeds is overschreden.
Het openstaande bedrag van €109,-(incl. kosten) is tot op heden niet volledig op de
rekening van het CJIB bijgeschreven.
Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie
Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid op autosnelweg, met 17km/h.
Datum: 17 november 2019
Toegestaande snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 117 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 112 km/h
Openstaande bedrag: €100,-
Administratiekosten: €9,-
Te betalen: €109,-

klik hier om het openstaande bedrag te betalen.

Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag binnen 3 dagen over te maken.

Mochten wij uw betaling niet op tijd ontvangen zijn wij genoodzaakt het
verschuldigde bedrag te verhogen.

Hoogachtend.

Centraal Justitieel Incassobureau

Deze brief is aangemaakt in een geautomatiseerd proces, daarom treft u geen handtekening aan.

Valse e-mail