Openstaande factuur!

Vodafone

Van: Vodafone
Datum: 13 juni 2022 om 01:18:36 CEST
Aan: *******@********
Onderwerp: Openstaande factuur!
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw,

Wij stellen u thans nog eenmaal in de
gelegenheid het verschuldigde bedrag van
€22,95 uiterlijk een termijn van twee
werkdagen te voldoen.
Doordat het automatisch incasso het bedrag
niet van uw rekening kon afschrijven.

Direct uw rekening betalen?
Ga naar Mijn ******** (Link) om uw factuur te
voldoen.
Het bedrag zal worden verhoogd met een
buitengerechtelijke incassokosten van €79,95
indien het niet binnen de door ons gestelde
termijn is voldaan.

Let op!: Als wij uw betaling niet voor 14 Juni van
u ontvangen, loopt u het risico op een
gerechtelijke procedure. Voorkom bijkomende
kosten.

Met vriendelijke groeten,
Vodafone

Valse e-mail