Openstaande factuur

VGZ

Van: VGZ
Verzonden: maandag 14 maart 2022 16:49
Aan: ********@*********
Onderwerp:  Openstaande factuur

Telefoon:
Adres
KvK – nummer
BTW – nummer

Onze referentie  KCR0560000104338495

Datum 14 Maart 2022

Onderwerp: Openstaande zorgkosten factuur

Beste relatie,

U heeft zorg gehad waarvan de kosten of een deel van de kosten voor eigen rekening zijn.
Daarom ontvangt u een Zorgkostenfactuur.
Het bedrag betaalt u eenvoudig en veilig via: **** VGZ (Link)

**** VGZ (Link)

Factuurbedrag                                                             € 15,00
Factuurtype:                                                                 Zorgkosten factuur
Te betalen voor:                                                           17-03-2022
Status:                                                                            Openstaand
Betalingskenmerk:                                                      JDYJD47874

Valse e-mail