Openstaande factuur

Vodafone

From: Vodafone
Sent: Tuesday, September 20, 2022 4:32:07 AM
To: *********@**********
Subject: Openstaande factuur

Beste Meneer/Mevrouw,
Onlangs heeft Vodafone geprobeerd het bedrag
van €76,50 van uw abonnement te incasseren.
Helaas is deze incasso geweigerd door de bank.

Door dat het bedrag niet van uw rekening kon
worden afgeschreven verzoeken wij u handmatig
te betalen.

Betaal uw openstaande factuur. (Link)

Wij willen u erop attenderen dat bij een
achterstallige betaling van uw abonnement deze
geblokkeerd kan worden.

Met vriendelijke groet,

Vodafone

Valse e-mail