Openstaande facturen & Eindjaarafrekening

Eneco

Van: Eneco
Datum: 22 feb. 2021 12:43
Onderwerp: Openstaande facturen & Eindjaarafrekening
Aan: *********@*********
Cc:

Herinnering

******* *** ** ******
*********** **
**** ** *******
Telefoonnummer: 62*******

Beste *******

Uit onze administratie is gebleken dat wij geen (volledige) betaling hebben
ontvangen voor onderstaande factuur/facturen. De betalingstermijnen is
rees verstreken.

OMSCHRIJVING                                Factuurnummer.                        Openstaand bedrag
Openstaande facturen                           3837363NL                                       € 289,93
&
Eindjaarafrekening

Wij verzoeken u het totaal openstaande bedrag van €289,93 uiterlijk
voor 23-02-2021 te voldoen. U kunt dit bedrag voldoen op IBAN: DE**
**** **** **** **** ** ter naam van Eneco B.V. onder Kenmerk
3837363NL. U kunt dit bedrag ook direct overmaken via IDEAL . Wij willen
u erop wijzen dat, bij het uitblijven van de betaling, wij € 29,00 kosten in
rekening zullen brengen. U loopt veder risico dat wij voor het verdere
aanmaningstraject volgens de “wet incasso kosten” 15% over het door u
verschuldigd bedrag met een minimum van € 59,00 aan kosten in rekening
zullen brengen. Betaal het verschuldigd bedrag op tijd en voorkom extra
kosten.

Indien uw betaling en dit bericht elkaar hebben gekruist kunt u deze
herinnering uiteraard als niet verzonden beschouwen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

***** ********

B******* *** ******(Link) 

Valse e-mail