Let op (1/3): Valse e-mail Eneco Sinds 17:02 | 26 sep 2022

Op vrijdag 29 oktober 2021 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir beslag

CJIB

Van: CJIB
Aan:*******@********
Datum: 27-10-2021 08:44
Onderwerp: Op vrijdag 29 oktober 2021 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir beslag

Geachte heer/mevrouw,

De politie wendde zich tot ons inzake de hieronder
vermelde
vordering welke nog niet door u is voldaan, hoewel de
betalingstermijn reeds is overschreden. De vordering is
aan ons bureau overgedragen met het verzoek de schuld
te incasseren, eventueel middels een gerechtelijke
procedure.

Informatie over de overtreding en de opgelegde
administratieve sanctie:

Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum
snelheid buiten de bebouwde kom, met 5 km/h.
Datum: 21 december 2020
Toegestaande snelheid: 80 km/h
Gemeten snelheid: 88 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 85 km/h
Openstaande bedrag: € 32,00
Administratiekosten: € 9,00
Te betalen: € 41,00

Bedrag en specificaties
Wij stellen u nog 2 dagen de gelegenheid om het
verschuldigde bedrag van € 41,00 te voldoen.

U kunt **** (Link) direct uw betaling doen via iDeal.

Mochten wij uw betaling niet binnen de door ons gestelde
termijn van u ontvangen, zullen wij beslag leggen op uw
rekening en zal
de vordering verhogen naar € 260,00. De daarbij
behorende kosten komen geheel voor uw rekening.

Meer informatie over de gerechtelijke procedure vind u
**** (Link).

Wij hopen echter dat u voor een tijdige betaling zorgt en
dat hiermee de incassomaatregelen achterwege kunnen
blijven.

Heeft u een vraag?
Dan kunt u contact met ons opnemen, wij helpen u graag.

Hoogachtend,

Belastingdienst

Valse e-mail