Ontvangen documenten

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 1 oktober 2021 om 01:52:31 CEST
Aan: ******@*********
Onderwerp: Ontvangen documenten
Antwoord aan:

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een bericht voor u klaar in uw berichtenbox van
de Belastingdienst.
Mogelijk dient u naar aanleiding van dit bericht actie te
ondernemen.
Wij verzoeken u daarom het bericht op tijd te lezen.

** **** **** ****heid (Link)

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben
geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Mijn Overheid

Valse e-mail