Online Verificatie

ICS

Van: ICS CARDS
Aan:********@*******
Datum: 28 februari 2022 om 08:43:46 CET
Onderwerp:  Online Verificatie

Geachte heer/mevrouw,

We hebben u eerder een aantal mails gestuurd waarin gevraagd wordt om uw gegevens te verifieren. Dit is
nodig om uw (ICS) Services te blijven gebruiken met betrekking tot ons jaarlijkse veiligheidsvoorschriften.
Helaas zijn uw gegevens (nog) niet gevalideert. In deze brief leest u wat de gevolgen hier van kunnen zijn.

U moet weten dat het controleren en aanvullen van uw gegevens nodig is om te voldoen aan de wetgeving.
Wij zeggen de overeenkomst met u op, indien u uw online omgeving niet up-to-date houdt.

Op 7 maart 2022 gaan we uw account blokkeren. We zouden het jammer vinden als we onze overeenkomst
op deze manier moeten opzeggen, helaas is de procedure van opzegging gestart. Dit is nog niet definitief. We
behouden u graag als klant. Kom daarom vandaag nog in actie!
Klik op de onderstaande knop om te worden doorverwezen.

***** ****** ************ (Link)

Beëindigen voorkomen? Valideer uw gegevens voor 7 maart 2022
Controleer en verifieer uw gegevens voor de bovengenoemde datum om de overeenkomst te behouden.
U kunt uw account enkele minuten nadat u dit heeft gedaan, weer gebruiken!
Doet u dit niet, eindigt onze overeenkomst en komt u in een ’tijdelijke’ blokkade te staan.

Voor de opzegging geldt een opzegtermijn van twee maanden. Als wij in deze periode niets van uw
waarnemen eindigt uw overeenkomst met ons op 8 mei 2022. Hierna heeft *** ***** geen overeenkomst
meer met ons en kunnen wij u niet meer deblokkeren.

Als u daarna nog van onze diensten gebruik wil maken, moet u opnieuw bij ons aanmelden.
Ook hiervoor is het nodig dat u alle gegevens van uzelf verifiëer. Werk nu uw persoonlijke gegevens bij en
geniet van al onze diensten die wij u als klant aanbieden.

Bij voorbaat dank aan uw medewerking,

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

*** *****
Manager Services

Valse e-mail