Online identificeren voor bestaande klanten

ICS

Van: International card services
Datum: 10 januari 2022 om 23:15:22 CET
Aan: *******@********
Onderwerp: Online identificeren voor bestaande klanten
Antwoord aan:

Online identificeren voor bestaande klanten

Geachte heer/mevrouw,

Veiligheid voor u als klant staat bij ICS voorop. Daarbij hoort een veilige financiële wereld. We
willen daarom voorkomen dat onze Cards gebruikt worden voor financiële criminaliteit. Zoals
het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Dat doen we op
verschillende manieren. Onder andere door ervoor te zorgen dat we weten wie onze klanten
zijn, waar het geld van onze klanten vandaan komt en waar het naartoe gaat. Dat zijn wij ook
verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).
En zo zorgen we samen met u voor een veiligere maatschappij.

Jaarlijks voeren wij onderzoek naar het veiligstellen en waarborgen van onze klanten hun
persoons- en contactgegevens. Bij het onderzoek dat we doen naar onze klanten, vragen en
controleren we onder andere het volgende:

– De persoons- en contactgegevens van onze klanten controleren

– De persoons- en contactgegevens van onze klanten bevestigen

– Identificatie – we vragen onze klanten om zich te legitimeren met behulp van
een verificatie en validatiecode dat word verzonden per e-mail en telefoon

Wij gaan heel zorgvuldig om met alle klantgegevens die wij ontvangen. Lees in het Privacy
Statement meer over hoe wij omgaan met deze gegevens. Klik op de onderstaande button
om te worden doorverwezen. Vul alles naar behoren in

Start ****** identi****** (Link)

Ik heb mij al eens geidentificeerd. Waarom moet dit nu nog eens?
Toen u klant bij ons werd, hebben wij u gevraagd om u te identificeren.
In het verleden gebeurde dit vaak door 1 cent over te maken vanaf een betaalrekening
waarvoor u zich al had geïdentificeerd. Toezichthouders vonden deze manier van
identificeren toen nog veilig, maar nu niet meer. Daarom vragen wij nu al onze klanten om
zich opnieuw te identificeren.

Deze keer op een manier die past bij deze tijd en de veiligheid die wij als ICS aan onze
klanten willen bieden. Bovendien vragen wij u nu niet alleen om uw identificatie.

We vragen u aan het einde van de online identificatie ook om de gegevens die bij ons
bekend zijn te controleren en aan te vullen als dat nodig is. Door deze actie grondig uit te
voeren, kunnen wij al onze gegevens bijwerken en op een uniforme wijze vastleggen.

Samen met u zorgen we zo voor een veiligere maatschappij.
Bij voorbaat dank aan uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
International card services

Valse e-mail