Online identificeren voor bestaande klanten

American Express

Van: American Express
Datum: 25 april 2022 om 01:14:10 CEST
Aan: ******@********
Onderwerp: Online identificeren voor bestaande klanten
Antwoord aan:

Online identificeren in 2
simpele stappen: American
Express®

Geachte heer/mevrouw,

Als financiële dienstverlener moeten wij u als klant
identificeren.
Het controleren van uw identiteit vloeit voort uit de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
(Wwft).
Zo dragen we samen bij aan een veilig financieel systeem en
een veiligere maatschappij.

Wat gebeurt er daarna?
Zodra u de online identificatie heeft afgerond nemen wij uw
aanvraag in behandeling.
Binnen 24 uur ontvangt u van ons bericht over de status
van uw aanvraag.

Identificeer ******** (Link)

Let op! Als u niet op ons verzoek reageert, dan kan het
helaas gebeuren dat wij uw account moeten blokkeren. Dit
betekent dat al uw (extra) kaarten worden geblokkeerd
voor verdere uitgaven, totdat u zich alsnog identificeert. Als
wij niets van u ontvangen, dan zal uw account uiteindelijk
worden geannuleerd, omdat we moeten voldoen aan de
wetgeving. Natuurlijk willen we dit graag voorkomen. Druk
op de bovenstaande button om te worden doorverwezen en
ga van start.

Bij voorbaat dank aan uw medewerking!
Met vriendelijke groet,

American Express Ledenservice

Valse e-mail