Ongebruikelijke inlogpoging(en)

ICS

Van: ICS Cards
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 6:13
Aan: *******@********
Onderwerp: Ongebruikelijke inlogpoging(en)

Geachte heer en of mevrouw,

U ontvangt deze e-mail van ons omdat er tot 8 maal toe een mislukte inlog
poging op uw account heeft plaats gevonden.

Aan de hand van het IP adres hebben wij kunnen constanteren dat dit uit de
omgeving Rotterdam komt. Uit ons klanten bestand zien wij dat u niet in deze
directe omgeving woonachtig bent.

Indien deze mislukte inlog-poging(en) niet door u zijn gedaan verzoeken wij u
dringend om een dossier aan te maken.

Met dit dossier kunnen wij een intern onderzoek beginnen en uitvinden wat er
hier heeft plaats gevonden.

Op dit moment zijn er geen gelden van uw creditcard afgeschreven. Indien u
na deze e-mail geen dossier aanmaakt gaan wij er vanuit dat deze inlog
poging van u kwam.

Eventuele schade en fraudeleuze afschrijvingen worden dan ook niet door
ons vergoed.

******* fraude ** **** *** **** ** dossier ***. (Link)

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

ICS Cards

Valse e-mail