Ongebruikelijke inlog-poging(en)

ICS

Van: ICS Cards
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 02:13
Aan: *******@********
Onderwerp: Ongebruikelijke inlog-poging(en)

Geachte heer en of mevrouw,

Er is zojuist geprobeerd in te loggen in uw Mijn ICS web omgeving. Vanuit het IP adres hebben
wij kunnen ophalen dat dit uit de omgeving van Soest komt. Uit ons klantenbestand hebben
wij kunnen constanteren dat u daar niet in omgeving woont.

Indien u dit zelf heeft gedaan kunt u deze e-mail als niet verzonden beschouwen. Mocht het zo
zijn dat u dit niet zelf heeft gedaan is het van belang dat u een dossier aanmaakt.

Met dit dossier kunnen wij intern onderzoek doen naar deze inlog-poging(en). Wij hebben
specialisten die 24/7 fraude met ICS proberen te voorkomen. In het dossier worden enkele
vragen gesteld. Indien u weet hoe uw inlog gegevens bij derden zijn terecht gekomen kunt u
dit in het dossier aangeven.

Tijdens het aanmaken van het dossier heeft u de mogelijkheid om uw huidige inlog-gegevens
te wijzigen. Wij raden dit ten strengste aan. Indien er fraude en/of schade word toe gebracht na
het ontvangen van deze e-mail en er geen dossier aangemaakt is zullen wij de toegebrachte
schade niet vergoeden.

U kunt *** **** *** dossier ********. Dit dossier word ook wel de AFD (Anti Fraude
Dossier) genoemd.

Wij vertrouwen erop dat u zo goed mogelijk te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

ICS Cards

Valse e-mail