Ongebruikelijke inlog poging(en)

ICS

Van: ICS Cards
Aan:*************@****************
Datum: 18 januari 2022 om 1:26
Onderwerp: Ongebruikelijke inlog poging(en)

Geachte heer en of mevrouw,

Er is zojuist meerdere malen geprobeerd in te loggen op uw mijn ICS web
omgeving. Dit afkomstig van IP adressen wat niet gelijk staat aan uw thuis adres.
Wij hebben sterk het vermoeden dat dit om mogelijk een fraudeleuze inlog poging
gaat.

Indien u deze inlog poging(en) zelf heeft gedaan, kunt u deze e-mail als niet
verzonden beschouwen. Indien u dit inderdaad niet heeft gedaan is het van
belang dat u per direct een rapportage aanmaakt. Met dit rapportage kunnen wij
intern een onderzoek starten naar deze inlog poging(en).

Zodra er geen rapportage wordt gemaakt heeft dit gevolgen voor u.

– Wij behouden het recht om uw mijn ics card stop te zetten.
– Uw toegang tot mijn ics web omgeving word stop gezet.
– Wij zullen in geen enkel geval fraude en/of misbruik vergoeden.

Wij doen er alles aan om fraude en misbruik te voorkomen. Daarom is het
belangrijk dat u nu via hier het rapportage aanmaakt. Wij zullen u een kopie van
deze rapportage per post naar uw thuis adres toe sturen.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

ICS Cards

Valse e-mail