Ongebruikelijke inlog activeiten

ICS

Van: ICS Cards
Datum: 15-12-2021 03:40 (GMT+01:00)
Aan: *******@*********
Onderwerp: Ongebruikelijke inlog activeiten

Geachte heer en of mevrouw,

Onze automatische systeem heeft geconstanteerd dat er meerdere
malen is geprobeerd in te loggen op uw Mijn ICS web omgeving. Dit
afkomstig van een IP adres in de omgeving van Echt. Uit onze systeem
blijkt dat u hier niet in de directe omgeving woonachtig bent.

Om fraude intensief te bestrijden hebben wij een aantal manieren hoe
wij omgaan met situaties als deze. Indien u deze inlog poging zelf heeft
gedaan kunt u deze email als niet verzonden beschouwen.

Was u dit niet? Dan verzoeken wij u dringend om *** **** *** dossier
*** ** maken (Link). Dit dossier komt direct bij ons fraude team en wij zullen
intensief onderzoek doen in deze situatie.

Na het indienen van uw dossier heeft u de mogelijkheid om uw
wachtwoord te wijzigen. Wij raden u dit ten strengste aan. Maakt u
geen dossier aan en vind er fraude plaats op uw ICS rekening dan
zullen wij deze kosten niet vergoeden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

ICS Cards

Valse e-mail