Ongebruikelijke activiteiten op uw rekening

ABN AMRO

———- Oorspronkelijk bericht ———-
Van: ABN AMRO
Aan:
Datum: 10 maart 2020 om 4:15
Onderwerp: Ongebruikelijke activiteiten op uw rekening

Geachte heer/mevrouw,

Dit bericht bevat essentiele informatie dat is bestemd voor de
ontvanger van dit emailadres: ****************@********.nl

Door middel van ons geautomatiseerde systeem zijn
ongebruikelijke activiteiten geconstateerd op uw rekening.
Daarbij is ondervonden dat de ingebruikstelling van uw
rekening niet in lijn is met de bancaire
gebruikersvoorwaarden die met u is overeengekomen.

Als gevolg hiervan zijn wij genoodzaakt om verdere misbruik
te voorkomen en hebben wij uw assistentie nodig om uw
bankzaken voort te zetten.

Hierbij is de toegang en gebruik van uw huidige
betaalproduct(en) beperkt geraakt en dient u uzelf opnieuw
te verifieren en uw betaalproduct(en) indien te vervangen.

Als u hier klikt vindt u de stappen om uw rekening te
herstellen.

Let op: Houdt tijdens het proces uw e.dentifier bij de hand in
verband met een elektronische handtekening. Het proces zal
circa 5 minuten duren.

U heeft tot en met 13 maart 2020 om uw rekening zelf te
herstellen. Na deze datum zal een nieuwe aanvraag mogelijk €
62,99 bedragen.

Wij hopen u voldoende geinformeerd te hebben en wij danken
u voor uw medewerking.
Hoogachtend,
Directeur Klantenservice.

Valse e-mail