Ongebruikelijke activiteiten op uw rekening

ABN AMRO

Van: ABN AMRO N.V.
Verzonden: vrijdag 4 december 2020 04:02
Aan: *********@************
Onderwerp: Ongebruikelijke activiteiten op uw rekening

Geachte heer/mevrouw,

Dit bericht bevat essentiële informatie dat is bestemd voor de
ontvanger van dit emailadres: ************@**************

Door middel van ons geautomatiseerde systeem zijn ongebruikelijke
activiteiten geconstateerd op uw rekening. Daarbij is ondervonden dat
de ingebruikstelling van uw rekening niet in lijn is met de bancaire
gebruikersvoorwaarden die met u is overeengekomen.

Als gevolg hiervan zijn wij genoodzaakt om verdere misbruik te
voorkomen en hebben wij uw assistentie nodig om uw bankzaken voort
te zetten.

Hierbij is de toegang en gebruik van uw huidige betaalproduct(en)
beperkt geraakt en dient u uzelf opnieuw te verifiëren en uw
betaalproduct(en) indien te vervangen.

Als u hier klikt vindt u de stappen om uw rekening te herstellen:
https//************/**/*****/**********(Link)

U heeft tot en met 7 decemeber 2020 om uw rekening zelf te
herstellen. Na deze datum zal een nieuwe aanvraag mogelijk €62,99
bedragen.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wij danken u voor
uw medewerking.
Hoogachtend,
Directeur Klantenservice.

Valse e-mail