Ongeautoriseerde online betaling gedetecteerd!

ICS

Van: lCS
Verzonden: vrijdag 24 september 2021 07:00
Aan: *******@********
Onderwerp: Ongeautoriseerde online betaling gedetecteerd!

Kunt u deze e-maiI niet goed zien? Bekijk dan de *******sie(Link).

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs is er geprobeerd om een verdachte online betaling uit te voeren. Wij hebben uw account momenteel in
beperking geplaatst om fraude met uw account te voorkomen.

U moet uw gegevens verifi?ren om weer gebruik te kunnen maken van uw creditcard. Dit doet u door in te
loggen op uw account. Hier moet uw vervolgens een aantal stappen doorlopen.

Klik **** ** ** ********tie*****dure ** ****ten(Link) .

Mocht het u niet lukken om de procedure uit te voeren. Dan kunt u ons 24/7 telefonisch bereiken, wij staan u
ten woord.

Hoogachtend,

******** ***********

lnternational Card Services-Fraudepreventie

Valse e-mail