Let op: Scan geen QR-code van onbekenden! Sinds 12:35 19 jun 2019

Ongeautoriseerde IP adres

ICS

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs is er een poging gedaan om uw 3D Secure Code te kiezen of te wijzigen. Deze poging is niet geslaagd door een onjuiste invoer van de vervaldatum van uw Card. Uit veiligheidsvoorzieningen is lnternational Card Services (lCS) verplicht uw huidig account in “observatie” te plaatsen totdat onze servers vermelden dat uw klant gegevens weer bijgewerkt & gecontroleerd staan in ons systeem.

Om uw klant gegevens bij te werken dient u een verificatie formulier op te vragen op de beveiligde internetpagina van International Card Services (ICS). Voordat u deze formulieren opvraagt wilt lCS haar cliënten erop attenderen dat alle gevraagde gegevens die u zo dadelijk dient in te vullen precies in overeenkomst moeten komen met uw klant gegevens die nu staan vermeldt in het systeem van ICS.

Wilt u uw huidige klant gegevens niet controleren? Dan is lCS verplicht binnen 24 uur uw online
account in een complete beperking te plaatsen totdat er fysiek contact wordt gelegd met een
van onze medewerkers.

Klik hier voor uw beveiligde verificatie formulier.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de huidige zaken.

ICS wilt haar cliënten alvast bedanken voor het mee werken van deze veiligheidsprocedure.

Met vriendelijke groet,

International Card Services BV

Valse e-mail