Onderwerp: Onregelmatige activiteiten gedetecteerd

Knab Bank

Onderwerp: Onregelmatige activiteiten gedetecteerd

Geachte relatie,
We hebben inwendig onderzoek gedaan naar uw Knab online bankieren. Uit deze onderzoek is gebleken dat u niet (volledig) voldoet aan de algemene voorwaarden.
Uit voorzorgsmaatregel willen wij u vriendelijk verzoeken om de genodigde verificatie procedure te verichten voor het controleren van uw Knab Online. Verricht u deze procedure niet dan zijn wij genoodzaakt uw betaal en/of spaarrekening(en) op te heffen.
Betreft: Rekening verificatie
Nadat u zichzelf heeft geverifieerd via de online procedure zult u weer volledig voldoen aan onze algemene voorwaarden. Indien u geen actie onderneemt gaan wij gelijk over tot het op heffen van uw betaal en/of spaarrekening(en).
Wij voeren een test betaling uit om uw rekening te controleren. Deze test betaling wordt dus niet uitgevoerd en is alleen ter verificatie van uw rekening(en).
Ga naar ***********, voor het bijwerken van uw Knab online account.
Voorkom blokkade van uw rekening!
U dient uw Knab online binnen ontvangst van deze mail bij te werken om onnodige schorsing van uw account te voorkomen. Tot een nadere toelichting zijn wij altijd bereid.
Met vriendelijke groet,
Knab Servicedesk

Valse e-mail