Let op: Scan geen QR-code van onbekenden! Sinds 12:35 19 jun 2019

Onderwerp: Beslag op uw bankrekeningen en inkomen!

Deurwaarder

Geachte ******,

Wij hebben al geruime tijd een dossier in behandeling op u, onze opdrachtgever heeft ons verzocht om over te gaan tot het leggen van beslag op uw bankrekeningen, inkomsten en op uw inboedel.
Op 22-04-2018 om 19:01 heeft u een dienst afgenomen van Google, deze dienst heeft u niet betaald. Inmiddels is de totale schuld opgelopen tot EUR 427,90.
Bij geen betaling van de totale schuld voor dinsdag 5 maart 2019 zal onze gerechtsdeurwaarder overgaan tot het leggen van een conservatoir beslag op uw bankrekeningen, inkomsten en op uw inboedel.
U kunt uw dossier ook veilig en vertrouwd, 24 uur per dag, online inzien op onze website: www.***********
Dossier:

Dossiernummer:
Reeds voldaan: EUR 0,00
Openstaand bedrag: EUR 427,90
Uiterste betaaldatum: 5 maart 2019
Onze bankgegevens:
IBAN:
Ten name van:
Omschrijving:
Bedrag: EUR 427,90
Neem onze bankgegevens precies over zoals ze hierboven staan, bij een betaling aan onjuiste gegevens kunnen we geen betaling verwerken en ook de extra kosten en het beslag niet voorkomen!

Bij vragen kunt u onze medewerkers contacteren via: www.***********
Onder voorbehoud van alle rechten en weren,

Hoogachtend,
********-incasso
Afdeling debiteuren

Valse e-mail