Onderneem actie / Terrugave

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Aan: *********@********
Datum: donderdag 4 augustus 2022 03:02 +0200
Onderwerp: Onderneem actie / Terrugave

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw aanslag opnieuw berekend en vastgesteld
dat u nog een terrugave ontvangt van €671,- .

Om uw teruggave te ontvangen vragen wij u om uw gegevens te
controleren en te verifiëren. Uw fiscale teruggave kan alleen op uw
bankrekening worden bijgeschreven als wij beschikken over de juiste
gegevens. U kunt dit doen via de onderstaande link.

mijnoverheid.nl/********/******************* (Link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk
om het bericht via de Berichtenbox te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail