Onderneem actie.

ABN AMRO

Van: ABN AMRO Bank
Datum: 15 november 2021 om 18:17:14 CET
Aan: Recipients
Onderwerp: Onderneem actie.
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u tot op heden nog gebruik maakt van de
verouderde Mobiel bankieren app
die niet voldoet aan de nieuwe Europese veiligheidsvoorschriften. U wordt hierbij
eenmalig in de gelegenheid gesteld
om uw Mobiel bankieren app een update te geven voor 18 november.

Let op!: Na deze datum is het niet meer mogelijk om uw huidige Mobiel bankieren
app te gebruiken.
Uw toegang zal worden geblokkeerd. Voorkom complicaties en voer de update nu
uit.

**** hier ** **** ** up**** uit (Link).

Met vriendelijke groet,

***** *************
ABN AMRO – Internetbankieren

Valse e-mail