088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Onbekende Incassant Autorisatie – Actie Vereist

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: vrijdag 30 juni 2023 00:39
Aan: *****@*****
Onderwerp:  Onbekende Incassant Autorisatie – Actie Vereist

Geachte relatie,

Wij hebben vastgesteld dat er een onbekende incassant gemachtigd is
om periodiek een bedrag van 673,85 EUR van uw rekening af te
schrijven. Deze incassant staat niet vermeld in uw eerdere incasso’s,
daarom willen wij extra aandacht vragen of deze autorisatie correct is.

De eerste geplande incasso staat gepland op 1 juli. Als u deze
incassant niet eerder heeft gemachtigd en niet bekend bent met deze
periodieke afschrijving, raden wij u ten zeerste aan om actie te
ondernemen om verdere afschrijvingen te voorkomen.

U kunt uw uitschrijving van deze incasso regelen via
***** (Link)

Indien u de incassant wel eerder heeft gemachtigd en op de hoogte
bent van deze afschrijving, kunt u deze e-mail als niet verzonden
beschouwen. In dat geval zullen de reguliere betalingen doorgaan
zoals gepland.

Voor vragen of assistentie bij het beheren van uw incasso’s kunt u
contact opnemen met onze klantenservice via ****

Wij verontschuldigen ons voor het ongemak en danken u voor uw
aandacht in deze kwestie. Uw tevredenheid en veiligheid zijn voor ons
van het grootste belang, en we streven ernaar om uw bankzaken op
een betrouwbare en transparante manier te beheren.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

****
Directeur Particulieren en Bedrijven

Valse e-mail