Officiële kennisgeving (********) met betrekking tot een mogelijk onderzoek

Rijksoverheid

Van: Inspectie SZW
Datum: 9 april 2020 om 11:58:47 CEST
Aan:
Onderwerp: Officiële kennisgeving (*********)  met betrekking tot een mogelijk onderzoek
Antwoord aan:

Klachtnummer :

Dit is een officiële kennisgeving met betrekking tot een mogelijk onderzoek ( Inspectie SZW ).
Wij hebben een klacht ontvangen tegen uw bedrijf met betrekking tot mogelijke inbreuken.
De belangrijkste reden die in de klacht wordt omschreven is het feit dat uw bedrijf in deze periode niet in staat is zich aan te passen en de huidige wetgeving te respecteren.
Wij zullen ons onderzoek aanvatten met het oog op een periode van de afgelopen twee maanden.
De klager zal anoniem blijven tot een eventueel proces begint.
Klik hier om de klacht online te bekijken.
Sancties:

mogelijke sancties kunnen bestaan uit het opschorten van de activiteit van uw bedrijf;
een klacht bij de plaatselijke openbare aanklager;

Voor wij verder gaan verwachten wij een antwoord van u. Een telefoongesprek zal ook worden ingepland om de situatie verder te bespreken.

Valse e-mail