Notificatie over uw betaalrekining

ABN AMRO

Van: abnamro servicedesk
Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 07:58
Aan: ******@********
Onderwerp: Notificatie over uw betaalrekining

Meest duurzame bank 2023

Beste klant,

Wij informeren u over één van uw producten die binnenkort komt te vervallen.

Uw toegang tot uw online-bankieren gekoppeld aan : ********@************ vervalt
op 08-03. Verleng zo snel mogelijk om uitstel te voorkomen.

Verlengen (Link)

Let op:
Recentelijk zien wij veel fraudepogingen door oplichters die zich voordoen
als abnamro collega.

Met vriendelijke groet,

Abnamro bank

Valse e-mail