Noodzakelijke Verificatie

ABN AMRO

Van: ABN-AMRO Bank
Verzonden: donderdag 5 augustus 2021 06:03
Aan: undisclosed-recipients:
Onderwerp: Noodzakelijke Verificatie

Verificatie vereist!

Geachte heer/mevrouw,

Als onderdeel van de vernieuwde PSD2-voorschriften omtrent veilig
bankieren, zijn wij genoodzaakt uw gegevens te verifiëren die mogelijk
verouderd zijn.

Klik hier en voer de cliëntverificatie nu uit om blokkade en verdere
complicaties te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

*************
ABN AMRO – Internetbankieren

Valse e-mail