Noodzakelijke Update Rabo Scanner

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: maandag 21 december 2020 03:24
Aan: ********@********
Onderwerp: Noodzakelijke Update Rabo Scanner

RabobankMailMoment
Update Rabo Reader 2021

Geachte heer/mevrouw **** *********,

Updates houden ons veilig en veiligheid vinden wij bij de Rabobank natuurlijk erg
belangrijk. Vooral als het gaat om uw bankzaken en de veiligheid van uw geld. Het
jaar loopt bijna ten einde daarom hebben wij de Rabo Scanner een update gegeven.
Dankzij deze update is het voor criminelen nog moeilijker om te frauderen met uw Rabo
Scanner, doordat wij een unieke kleurencode ID toevoegen aan de kleurencode. Deze
zult u niet zien wanneer u een betaling doet maar ons systeem zal deze detecteren. Je
kan de Kleurencode ID vergelijken met een IP adres, iedereen heeft een ID die verschilt
van andere. Hierdoor zullen wij nog makkelijker frauduleuze betalingen kunnen detecteren
en tegenhouden.

Omdat u nog geen gebruik maakt van de geüpdatet Rabo Scanner hebben wij tijdelijk
uw online betalingen uitgeschakeld tot u de update heeft uitgevoerd. Wij verzoeken u de
procedure te volgen om de Rabo Scanner te updaten op
*************/********/***********(Link).

U bent verplicht om uiterlijk op 23 december uw Rabo Scanner geüpdatet te hebben
voordat wij uw rekening tijdelijk uit voorzorg zullen blokkeren.

Let op: U bent niet verzekerd tegen enige vorm van schade indien u geen gebruik
maakt van de laatste versie van de Rabo Scanner.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Rabobank

Valse e-mail