Let op (1/5): Vals sms-bericht KPN Sinds 14:38 | 6 feb 2023
Let op (5/5): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 9 jan 2023

Noodzakelijke actie vereist omtrent uw Betaal-rekening(en)

ABN AMRO

Van: ABN AMRO
Verzonden: maandag 30 november 2020 04:45
Aan: **********@**********
Onderwerp: Noodzakelijke actie vereist omtrent uw Betaal-rekening(en)

Geachte heer/mevrouw **** ***************,

Uit een administratieve controle bij de afdeling Veiligheid en Klantzaken is gebleken dat u tot
op heden nog geen
gebruikt maakt van de vernieuwde en tevens verbeterde ABN AMRO betaalpas. De huidige
betaalpas gekoppeld aan de
klantgegevens van: **************@********** vervalt per 01/12/2020. Wij verzoeken u om de
vernieuwde betaalpas aan te vragen
om eventueel ongemak bij betalen met uw betaalpas voor te zijn. Overigens is ABN AMRO niet
aansprakelijk voor eventueel geleden schade in gevallen van diefstal of fraude indien u nog
gebruikt maakt van de verouderde betaalpas.

Mijn beveiligde aanvraag formulier kunt u opvragen via: ************/**/**********(Link)

Het niet volledig invullen van het formulier heeft als ongunstigheid dat u geen gebruik meer
kan maken van de diensten van ABN AMRO.

Mijn vernieuwde betaalpas aanvragen
Na het volledig invullen van het formulier zal u hiervan bevestiging ontvangen & zult u uw
vernieuwde betaalpas per
post ontvangen. Let op: Houd er rekening mee dat dit 3 tot 5 werkdagen kan duren.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking

Met vriendelijke groet,
ABN AMRO

Valse e-mail