Noodzakelijk: vernieuwde beveiligingsmaatregel

ICS

Van: International Card Services
Datum: 18 januari 2021 om 16:21:09 CET
Aan: *********@*********
Onderwerp: Noodzakelijk: vernieuwde beveiligingsmaatregel
Antwoord aan:

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, bekijk dan de [ ********* ](Link).

Noodzakelijk: Vernieuwde Beveiligingsmaatregel

Geachte heer/mevrouw *********,

Uit onze administratie is gebleken dat u de dubbele beveiligings update gekoppeld aan dit e-
mailadres:
***********@*********** nog niet heeft geactiveerd. Vanaf 1 januari 2021 is de dubbele
beveiliging update ingegaan,Wij verzoeken u daarom deze als nog te activeren. Om tijdelijke
blokkade van uw Card(s) te voorkomen.

Hoe activeert u de dubbele beveiligingsmaatregel?
Na het volledig invullen van het update formulier zal de nieuwe beveiligingsmaatregel meteen
geactiveerd zijn. Vervolgens ontvangt u een bevestiging per post met betrekking tot het beletten
van de blokkade van uw Card(s) & Mijn Card online en activatie van uw update.

Start het update formulier nu direct via de onderstaande link:
*******/********-********(Link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail