Diverse onderwerpen: Klik op “Lees meer”

ABN AMRO

Onderstaande e-mail is in (bijna) identieke vorm meerdere keren naar valse-email@fraudehelpdesk gestuurd, maar steeds met een ander onderwerp.”

Voorbeelden van onderwerpen behorende bij deze e-mail zijn:

 • Noodzakelijk: Uw rekening vereist aandacht
 • Belangrijk bericht
 • Belangrijk: U bent opgemerkt als potentieel veiligheidsrisico
 • Belangrijk: Urgente kwestie vereist actie
 • Let op: Actie vereist
 • Informatie betreft verplichte procedure
 • Belangrijke procedure in afwachting
 • Betreft: Verplichte procedure
 • Let op: Onderneem direct actie
 • Procedure in afwachting
 • Noodzakelijk: Uw rekening vereist aandacht
 • Uitkomst interne veiligheidscontrole
 • Urgente actie vereist

 

Van:ABN AMRO BANK N.V.
Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 04:19
Aan:********@**********
Onderwerp: Noodzakelijk: Uw rekening vereist aandacht

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u weet staan wij bij ABN AMRO voor
veiligheid voor onze klanten daarom voeren
wij dagelijks intern veiligheidscontroles uit op
onze klanten. Indien alles in orde en dus veilig
is zult u hier verder niks van merken.

Echter is het zo dat u in ons systeem naar
voren bent gekomen als een potentieel hoog
veiligheidsrisico voor fraude. Hierdoor bent u
verplicht een verificatie procedure te
doorlopen waarbij wij uw laatste
contactgegevens valideren en hiermee
controleren we gelijk uw bevoegdheid over
de rekening. Dit proces kunt u vinden op
onze site of ga naar **********/*********-
*********(Link)  om de procedure te starten.

Tijdens deze procedure zal het voor ons
systeem duidelijk worden waar het probleem
ligt en proberen wij dit natuurlijk direct te
verhelpen. Indien de oorzaak urgent is zullen
wij hierover met u contact opnemen, echter
hopen wij dit allemaal digitaal voor u op te
lossen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons
op.

Met vriendelijke groet,

ABN AMRO Bank N.V.

Valse e-mail