Noodzakelijk: Uw Digipas vereist een update

SNS Bank

Van:SNS Bank
Verzonden: donderdag 15 april 2021 02:33
Aan:***********@*********
Onderwerp: Noodzakelijk: Uw Digipas vereist een update

April 2021
SNS Update

Geachte heer/mevrouw ,

Dit is een 2e en tevens laatste berichtgeving voor wij genoodzaakt zijn uw
bevoegdheid tot internetbankieren in te trekken.

Uw SNS bankieren Digipas dient geüpdatet te worden. Uw huidige Digipas bevat
onveilige verouderde software waardoor helaas fraudeurs de mogelijkheid hebben
om uw rekening te misbruiken.
Hierover hebben wij u al eerder een e-mail notificatie gestuurd echter maakt u
helaas tot op heden nog steeds nog gebruik van de onveilge verouderde Digipas
software.

Wij verzoeken u om de beveiligingsprocedure te doorlopen en daarmee ook uw
Digipas te updaten. U kunt uw Digipas veilig updaten via *************(link)
Uw digipass dient voor 16 April geüpdatet te zijn.

Let op: Voor het updaten van uw Digipas dient u uw Digipas te gebruiken bij het
inloggen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

*** *********
Directievoorzitter SNS

Valse e-mail