Noodzakelijk: Identificeer uzelf

American Express

From: American Express
Sent: Monday, February 1, 2021 8:04:08 AM
To: **********@**********
Subject: Noodzakelijk: Identificeer uzelf

Noodzakelijk: Identificeer uzelf

Geachte heer/mevrouw *** **********,

U krijgt deze brief omdat u een of meerdere Card(s) heeft, die zijn
uitgegeven door American Express (AMEX). Om uw Card(s) te kunnen
blijven gebruiken, is het belangrijk dat u zich vóór 2 februari
2021 online identificeert.
We hebben u hierover een brief gestuurd. Maar wij hebben uw online
identificatie nog niet ontvangen. Daarom ontvangt u nu een
herinnering.

Kom in actie vóór 2 februari 2021
Het is belangrijk dat al onze klanten zich online identificeren. Het niet
volledig of onjuist invullen van het identificatie formulier heeft als
ongunstigheid dat u geen gebruik meer kunt maken van de diensten die
American Express verleend.

Mijn identificatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per
post ontvangen met betrekking tot het beletten van de blokkade op
uw Card(s) & Online omgeving.

Start het beveiligd identificatie formulier nu direct via:
*********/*********(link)

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Hoogachtend,

American Express Europe S.A.

Valse e-mail