U dient zich te identificeren

ICS

Van:International Card Services
Verzonden: maandag 14 december 2020 10:16:12 +0100
Aan:********@**********
Onderwerp: U dient zich te identificeren

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, bekijk dan de [******** ](Link).

U dient zich te identificeren

Geachte heer/mevrouw,

U krijgt deze mail omdat u een of meerdere card(s) heeft, die zijn uitgegeven door International
Card Services. Om uw card(s) te kunnen blijven gebruiken, is het belangrijk dat u zich voor 16
december 2020 online identificeert. We hebben u hierover een briefgestuurd, maar wij hebben
uw online identificatie tot op heden nog niet ontvangen.

Het is belangrijk dat al onze klanten zich online identificeren. Identificeert u zich niet online voor
16 december 2020? Dan kan dit als gevolg hebben dat wij genoodzaakt zijn uw card(s) te
moeten blokkeren. Dit kan nodig zijn, omdat we moeten voldoen aan de wetgeving. Natuurlijk
helpen wij u graag om een blokkade te voorkomen

Kom in actie voor 16 december 2020
Het niet volledig of onjuist invullen van het formulier heeft als ongunstigheid dat u geen gebruik
meer kunt maken van de diensten die International Card Services BV verleend.

Het actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post ontvangen met
betrekking tot het beletten van de blokkade op uw card(s) & Mijn Card Online omgeving. Het
formulier is in te vulen op :*********/*********(Link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

 

Valse e-mail