Noodzakelijk: Controle vereist ICS online

ICS

Geachte heer/mevrouw,

We hebben inwendig onderzoek gedaan naar uw ICS account en uit onderzoek is gebleken dat de rekening gekoppeld aan uw email niet voldoet aan de vernieuwde algemene voorwaarden. Uit voorzorgsmaatregelen willen we dat u een verificatie verricht voor het controleren van uw ICS account. Verricht u deze procedure niet dan zijn we genoodzaakt uw bevoegdheid te schorsen voor onbepaalde periode.
Ga naar www.icscards.nl/verificatieforumulier voor het verifieren van uw account en de autorisatie over uw ICS online omgeving te behouden.
Betreft: account verificatie
Nadat u zichzelf heeft geverifieerd via de online procedure zullen we de autorisatie niet intrekken. Indien u geen actie onderneemt gaan we gelijk over tot schorsing. Wij voeren een update uit met uw ICS account om de software te vernieuwen. Dit is een noodzakelijke update.
Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail