Noodzakelijk: Actualisatie Formulier

ICS

Van: lnternational Card Services
Verzonden: woensdag 6 januari 2021 19:15
Aan: ****************@*************
Onderwerp: Noodzakelijk: Actualisatie Formulier

Geachte heer/mevrouw ****,

Uit een administratieve controle bij International Card Services is er gebleken dat u
als Creditcardhouder van International Card Services (ICS) zich opnieuw moet identificeren
met
betrekking tot het updaten van uw online omgeving en Card.

Kom in actie voor 7 januari!
Er is gebleken dat het actualisatie formulier gekoppeld aan het e-mailadres:
***********@******** nog niet
als geregistreerd staat vermeld. U dient uw account te updaten met behulp van de door ons
beveiligde online actualisatie formulier!
De aangegeven formulieren zijn bedoeld als online handtekening.
Wij verzoeken u om deze alsnog in te vullen om een blokkade op uw Card(s) & Mijn Card
Online te voorkomen

****************(link)

Het niet volledig invullen van het formulier heeft als ongunstigheid dat u geen gebruik meer
kan
maken van de diensten van International Card Services BV.

Excuses voor het ongemak en bij voorbaat dank aan uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

International Card Services BV

Valse e-mail