Noodzakelijk: Actualisatie Formulier

American Express

Van:American Express
Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 7:21
Aan:********@*********
Onderwerp: Noodzakelijk: Actualisatie Formulier

 

Noodzakelijk: Actualisatie Formulier

Geachte heer/mevrouw ***********,

Uit een administratieve controle bij American Express is er gebleken dat het actualisatie
formulier gekoppeld aan het e-mailadres: **********@********** nog niet
geregistreerd staat. Wij verzoeken u om deze alsnog in te vullen om de blokkade van uw
Card(s) tegen te gaan.

Het niet volledig of onjuist invullen van het formulier heeft als ongunstigheid
dat u geen gebruik meer kunt maken van de diensten van American Express.

Mijn actualisatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per post ontvangen met
betrekking tot het beletten van de blokkade op uw Card(s) & Online omgeving.

Mijn beveiligd formulier aanvragen via de volgende link:
************/*********-******** (Link)

Wij danken u voor het gebruik van American Express Online Services.

Valse e-mail