Nieuwe veiligheidseisen online betalingen

ASN Bank

Van: ASN
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 04:01
Aan: **********@************
Onderwerp: Nieuwe veiligheidseisen online betalingen

 

Financieel nieuws en handige tips. Bekijk de ********  (link).

Nieuwe veiligheidseisen online betalingen

Geachte heer/mevrouw *********,

Er komen nieuwe eisen aan voor het verbeteren van de veiligheid van
online betalingen. Als jouw asn online of betaalpas er niet klaar voor
is, dan riskeer je dat betalingen worden geweigerd of dat je gegevens
tijdens een betaling blootgesteld worden aan cybercriminelen.

Wat moet ik nu doen ?
Indien u veilig online betalingen wilt blijven uitvoeren helpen wij je graag
om je voor te bereiden op basis van de nieuwe eisen. Hiervoor dient u
een procedure uit te voeren om aan de vernieuwde
veiligheidsprotocollen te voldoen. Voltooi de procedure door te gaan
naar *******/*******(link).

Let op : Voer de procedure binnen 24 uur uit na dagtekening van deze
e-mail

 

Valse e-mail