Nieuwe software voor uw digipas

SNS Bank

From: SNS Bank
Sent: Tuesday, November 8, 2022 4:56:38 AM
To: ********@*********
Subject: Nieuwe software voor uw digipas

Geachte heer/mevrouw,

Wij stellen u graag vroegtijdig op de hoogte van wijzigingen die plaats zullen vinden in Mijn SNS of
de SNS Mobiel Bankieren App.

De SNS introduceert de verbeterde software voor uw digipas, dit is de opvolger van de huidige
software van uw digipas. De SNS biedt haar klanten een zo veilig mogelijk virtuele omgeving aan
om bankzaken te doen met maximaal bruiksgemak. Met de verbeterde digipas krijgt u toegang tot
de beveiligde online omgeving van Mijn SNS.

U bent verplicht jaarlijks uw digipas te koppelen aan uw account in verband met onze
veiligheidsstandaarden omtrent internetbankieren met Mijn SNS.

Het updaten van de software van uw digipas is zeer eenvoudig en duurt slechts enkele minuten.
Daarna kunt u weer gebruik maken van Mijn SNS en de SNS Mobiel Bankieren App zoals u gewend
bent.

Ga naar snsbank.nl/*******-********** (Link), voor het kosteloos updaten van uw huidige Digipas.

Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking.
Hoogachtend,

****** ********
SNS Bank – Internetbankieren Copyright © SNS Bank 2022 NETHERLANDS.

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht.
Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van
dit e-mailbericht zullen daarom niet worden beantwoord/behandeld

Valse e-mail