Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Nieuwe regelgevingen UBO-register

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Onderwerp: Nieuwe regelgevingen UBO-register
Datum: 12 april 2023 om 01:24:34 CEST
Aan: ********@********

Wet- en regelgevingen omtrent het UBO-register
Wij willen u er op attenderen dat de wet- en regelgevingen
omtrent het UBO-register veranderd zijn per 1 novembver
2022. Ondernemingen, Eenmanszaken, stichtingen,
verenigingen en andere organisaties moesten zich uiterlijk 1
februari 2023 registreren in het UBO-register.

Boetes en straffen bij niet of fout registreren
Niet op tijd registreren of verkeerde informatie doorgeven in
de UBO-registers is verboden. De Belastingdienst kan hierop
handhaven. De organisatie of de trustee kan bijvoorbeeld een
geldboete ontvangen.

De informatie die jullie in de UBO-opgave vragen zijn
al bekend bij KVK.

Waarom vragen jullie dit opnieuw?
de Kamer van Koophandel kan niet bepalen of vaststellen wie
de UBO’s van uw organisatie zijn. de Belastingdienst moet
daarom de identiteit van de tekenbevoegde vaststellen, en u
moet zelf bepalen en invullen wie de UBO’s van uw
onderneming zijn. Wij zijn dus wettelijk verplicht om informatie
te vragen die je mogelijk al bij het inschrijven van je
onderneming in het Handelsregister hebt gegeven. Verstrek
uw gegevens op tijd. Om er zeker van te zijn dat uw registratie
voltooid is kunt u de UBO-register gerelateerde gegevens via
de link hieronder direct invullen.

CONTROLEER UW GEGEVENS (Link)

Valse e-mail