Nieuwe bericht

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Datum: 14-12-2020 04:06 (GMT+01:00)
Aan: *******@********
Onderwerp: Nieuwe bericht
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben vastgesteld dat u nog een teruggave moet ontvangen van ons.

U krijgt nog €860,85 euro

Klik op ”Rekeningnummer verifiëren” om uw teruggave te ontvangen op de
juiste rekeningnummer. Wij kunnen uw teruggave alleen op uw rekening
bijschrijven nadat de verificatie is voltooid.

Wij zullen uw teruggave op 21 december naar u overmaken.

************** ***********(Link)

Hoogachtend,

Belastingdienst

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Een reactie op dit bericht zal niet worden gelezen of beantwoord.

 

 

 

Valse e-mail