Nieuw in uw berichten

Rabobank

Van: Rabo Alerts
Onderwerp: Nieuw in uw berichten
Datum: 2 november 2020 om 06:05:13 CET
Aan: Recipients
Antwoord aan:

Geachte relatie,

Je ontvangt dit bericht omdat je recent een nieuw bericht binnen hebt
gekregen. Dit bericht kan je bekijken in je **** ****** *********(Link).

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

******* ************
Directievoorzitter Particulieren en Bedrijven

Valse e-mail