Nieuw bericht ontvangen

ICS

Van: Mijn ICS
Datum: 05-07-2022 09:12
Aan: *******@********
Onderwerp: Nieuw bericht ontvangen

Beste ICS Card-houder,

Uit onze administratie is gebleken dat u de twee-factor-authenticatie
nog niet heeft
ingesteld. Deze beveiliging is per 1 januari ingegaan, zodat we onze
klanten beter kunnen
beschermen.

Wij verzoeken u daarom om de twee-factor-authenticatie alsnog in to
stellen. Mocht u dit na
1 maul nog niet hebben gedaan, dan kunt u geen gebruik meer maken
van International Card Services.

Hoe activeer ik de twee-factor-authenticatie?

U activeert de twee-factor-authenticatie door uw account opnieuw to
verifieren. Na het
doorlopen van de verificatie zal deze direct geactiveerd zijn.
Vervolgens ontvangt u een
bevestiging per post, waarin zal staan dat de activatie succesvol is
verlopen.

Mijn twee-factor-authenticatie activeren via de volgende link:

https://icscards.nl/*****/(Link)

Met vriendeliike groet,

International Card Services BV

Valse e-mail